Bông làm họa sỹ :))))

IMG_3003

Nhà tường hồng, cửa nâu vàng, mái nhà pha giữa vàng và da cam, xung quanh là đủ loại màu xanh. Bạn đi học vẽ nên bao giờ cũng tô đủ màu đậm, vừa và nhạt hê hê

Nhà tường hồng, cửa nâu vàng, mái nhà pha giữa vàng và da cam, xung quanh là đủ loại màu xanh. Bạn đi học vẽ nên bao giờ cũng tô đủ màu đậm, vừa và nhạt hê hê

Permalink