Bông làm họa sỹ :))))

IMG_3007

Cá của em nuôi là cá màu hồng cam còn vây và đuôi là màu zàng nhóa :D

Cá của em nuôi là cá màu hồng cam còn vây và đuôi là màu zàng nhóa :D

Permalink