Bông làm họa sỹ :))))

IMG_3009

Bạn vịt chím chím mà cánh thì phải có 2 màu nó mới "lổi" hẹ hẹ

Bạn vịt chím chím mà cánh thì phải có 2 màu nó mới “lổi” hẹ hẹ

Permalink