Bông làm họa sỹ :))))

IMG_3012

Bức tranh phong cảnh hoa bướm đủ màu chưa, mà 1 cái cây có tận 7 sắc màu lá hờ hờ :D

Bức tranh phong cảnh hoa bướm đủ màu chưa, mà 1 cái cây có tận 7 sắc màu lá hờ hờ :D

Permalink