Ô là lá…bi kí nì – Nha Trang tháng 4/2012

IMG_3740

Mặc dù 2 thí sinh này bất đồng về ngôn ngữ nhưng vẫn nói chuyện với nhau xì xồ và gật gù hiểu nhau...như đúng rồi :)))

Mặc dù 2 thí sinh này bất đồng về ngôn ngữ nhưng vẫn nói chuyện với nhau xì xồ và gật gù hiểu nhau…như đúng rồi :) ))

Permalink