Ô là lá…bi kí nì – Nha Trang tháng 4/2012

IMG_3741

Thí sinh đeo kính được cái là khá gấu, tây ta gì là đều sẵn sàng buôn dưa lê :D

Thí sinh đeo kính được cái là khá gấu, tây ta gì là đều sẵn sàng buôn dưa lê :D

Permalink