Ô là lá…bi kí nì – Nha Trang tháng 4/2012

IMG_3743

Màn trình diễn của mô đờ dưới nước

Màn trình diễn của mô đờ dưới nước

Permalink