Ô là lá…bi kí nì – Nha Trang tháng 4/2012

IMG_3744

Hở hở phần trên thôi cho nó mờ ảo :))

Hở hở phần trên thôi cho nó mờ ảo :) )

Permalink