Ô là lá…bi kí nì – Nha Trang tháng 4/2012

IMG_3747

Điệu chu mỏ quen thuộc của các mô đờ

Điệu chu mỏ quen thuộc của các mô đờ

Permalink