Ô là lá…bi kí nì – Nha Trang tháng 4/2012

IMG_3751

Do đêm nằm ko chú ý nên mắt của mô đờ bị con gì đốt, sưng u, nên phải đeo kính suốt buổi trình diễn để tránh làm hỏng bộ ảnh :))

Do đêm nằm ko chú ý nên mắt của mô đờ bị con gì đốt, sưng u, nên phải đeo kính suốt buổi trình diễn để tránh làm hỏng bộ ảnh :) )

Permalink