Ô là lá…bi kí nì – Nha Trang tháng 4/2012

IMG_3759

Dang tay tạo dáng, số đo 3 vòng như nhau hê hê

Dang tay tạo dáng, số đo 3 vòng như nhau hê hê

Permalink