Ô là lá…bi kí nì – Nha Trang tháng 4/2012

IMG_3767

Ô, tư thế này gọi là tư thế giề? Bồ nông chổng mông hé hé

Ô, tư thế này gọi là tư thế giề? Bồ nông chổng mông hé hé

Permalink