Ô là lá…bi kí nì – Nha Trang tháng 4/2012

IMG_3769

Ah, kinh, tạo dáng tự nhiên nhờ :))). Hết màn bi kí nì nóng bỏng

Ah, kinh, tạo dáng tự nhiên nhờ :) )). Hết màn bi kí nì nóng bỏng

Permalink