Em đi học võ nhá

IMG_4457

A, thẳng được 1 chưn, chưn còn lại cần tập thêm

A, thẳng được 1 chưn, chưn còn lại cần tập thêm

Permalink