Em đi học võ nhá

IMG_4465

Hê hê, hết rồi, chờ khi nào tập tốt, được học thêm thế võ nào, tớ lại khoe nhể. Giờ tớ đang ngủ lăn quay vì mỏi rồi hi hi .

Hê hê, hết rồi, chờ khi nào tập tốt, được học thêm thế võ nào, tớ lại khoe nhể. Giờ tớ đang ngủ lăn quay vì mỏi rồi hi hi .

Permalink