Category Archives: Tuiles

Bánh bỏng tay – tức hạnh nhân plasma

Đăng ngày: 18:36 23-08-2008 Em xin phép bác Nguyệt cho được sử dụng tên bánh plasma ạ, nếu em bán được bánh, em xin cam kết sẽ hoàn đủ tiền bản quyền tên gọi$$$$$$$$. Cơ mà bánh sắp hết roài, … Continue reading

Posted in Tuiles | Tagged | Leave a comment