Category Archives: Opera

Cuộc thi hoa hậu Challenge 11 – L’ Opera

Đăng ngày: 19:05 16-06-2010 ID: khi vàng lên giá (tức khi vang dat) STT: híc, em quên mất rùi Tên sản phẩm: Tough L’Opera (Opera nhọc nhằn ) Sở dĩ em đặt tên thí sinh của em thế là bởi … Continue reading

Posted in Opera | Tagged | Leave a comment