Thụy Điển tháng 9/2011

Nhà gỗ nằm giữa trang trại, vì ở vùng đất toàn trang trại nên chủ yếu là những ngôi nhà gỗ như thế này

Travelling, Permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


three + = 12

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>