Tháng thứ 60 – Chuẩn bị chào đón sinh nhật 5 tuổi – 1/11/2011

Mình làm 1 seri hình ảnh của tháng này trước đã nhá, rùi mẹ Xoăn sẽ viết note chào mừng sau nhể.

Nhật ký con yêu, Photography, , Permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


six * = 30

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>