Em tốt nghiệp rồi mẹ này :D

Mềnh đeo cái kính ko mắt, ấy mà trông cũng trí thức ra phết, nhờ :)

Em nghiên cứu tài liệu nha mẹ

Sách nầy màu sắc lòe loẹt lắm nhá, nhiều kiến thức lắm nhá.

Chào mẹ, em đi du học này :) )))

Học tập, Nhật ký con yêu, , Permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


5 + nine =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>