Em đi học võ nhá

Tình hình là bố mẹ thấy bạn có vẻ thiếu tinh thần thể thao quá, chỉ nhảy chồm chồm và xem TV. Thế nên quyết định cho bạn đi học Wushu, vừa để giảm cân, vừa để cho người khỏe mạnh lên. Hôm qua là buổi thứ 4, bạn mới bắt đầu có sự tiến bộ, mẹ tranh thủ chộp vài pô lưu lại quá trình rèn luyện của bạn :)

Học tập, Nhật ký con yêu, , Permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


six * 9 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>