Malaysia – hè 2015

Đây là chuyến đi chơi nước ngoài thứ 2 của con gái iu. Đợt này bố mẹ đi triển lãm hàng công nghiệp, lại đúng dịp có triển lãm khủng long, thế là kết hợp cho con gái đi cùng luôn vì bạn bé iu của mẹ có niềm đam mê bất tận với các chú khủng long.
Sẽ bổ sung chi tiết chuyến đi sau, giờ up ảnh đã :) )

Chăm sóc con, Nhật ký con yêu, TravellingPermalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


nine - 8 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>