Tag Archives: video con

Bộ sưu tập một ngà hà hà

Đăng ngày: 16:38 14-11-2007 Đây là chùm ảnh mẹ và cậu Cam chớp được khi em khoe răng xinh.

Posted in Nhật ký con yêu | Tagged , , | Leave a comment

Còn đây là cảnh Bông ăn vạ

Ăn vạ bố vì bố không cho ăn kẹo Merci

Posted in Nhật ký con yêu | Tagged , , | Leave a comment

Bông nhảy theo nhạc

Đăng ngày: 13:56 04-10-2007 Bông nhảy múa…bên cũi

Posted in Nhật ký con yêu | Tagged , | Leave a comment